OM OSS


ST Control AB samlar kompetens inom korrosionsskydd och rostskyddsmålning. Vi har tillsammans många års erfarenhet av rostskyddsmålning och kontroll av ytbehandling. Med erfarenheter från offshoremiljöer, brobyggnad, stålbyggnad, vattenkraft m.m.

Jan Gardemyr

Örnsköldsvik

Mer än 35 års erfarenhet av ytbehandling /rostskyddsmålning. Frosio Inspector Level III sedan 2011. Kvalitetsarbete inom branschen med kvalitetssystem, processtyrning, revisioner, besiktningar mm både intern och externt. God kännedom om standarder inom branschen. Medlem i SIS ytbehandlingskommitté TK 2662

Anders Strandberg

Falun/Stockholm

Frosio Inspector Level III.

Mer än 30 års erfarenhet av rostskyddsmålning.

Frosio Inspector Level III sedan 2011. Arbetat i branschen sedan 1987 med eget rostskyddsföretag och som kontrollant/besiktningsman. God kännedom i Norsok M-501 projektering och dokumentation. Underhåll broar och infrastruktur.

Björn Stam

Falun

Frosio Inspector Level III.

Mer än 30 års erfarenhet av rostskyddsmålning.

Frosio Inspector Level III sedan 2011. Arbetat i färgbranschen sedan 1991 som leverantör och som kontrollant/besiktningsman. God kännedom om varmförzinkning och underhåll. Norsok M-501 projektering och dokumentation. Underhåll broar och infrastruktur.

Ulf Gardemyr

Örnsköldsvik

Senior Industrial Surveyer.

Stålkompetens med mer än 40 års erfarenhet.

Verifieringar av tillverkningsprocesser, besiktningar och statusbedömningar av stålkonstruktioner och byggnadsverk.

Utförandekontroler enligt EKS

Utbildningar i Regelverket EN ISO 1090-2 med relaterade standarder, svets beteckningar, svets defekter etc.