Besiktningar, projektledning  löpande kontroll och rådgivning av rostskyddsmålning och ytbehandlingar.


Kvalitetssäkring av ytbehandling

Frosio Inspector Level III

Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner och byggnadsverk

SYSTEMATISK KVALITÉTSKONTROLL

 

Vi arbetar med systematisk kvalitetskontroll enligt standarder: NORSOK M-501, 1090-2,

ISO12944, SSG, AMA m.m.

Vi tar fram kvalitetsdokument enligt ställda krav.

Vi arbetar och rapporterar enligt STR (Surface Treatment Report) som ett dokument för systematisk kvalitetskontroll, applicerbart på de flesta gällande standarder.

 

Dokumentation på engelska eller svenska

 

Vi har uppdaterar ständigt våra testinstrument och har den senaste utrustningen för kontroll av ytbehandling.

YTBEHANDLING

 

Besiktningar

Provtagning

Utvärdering

Rådgivning

• Besiktning av objekt inför ytbehandling

• Granskning av handlingar, ritningar och projekt före ytbehandling enligt t.ex. NORSOK, EN 1090-2, SSG

•Projektledning

• Förslag på ytbehandling och lösningar

• Provmålning av rostskyddssystem för t.e.x. provplåtar och likare.

• Utbildning

Vi utför kundanpassade utbildningar i rostskyddsmålning t.e.x. för målare, konstruktörer, inköpare och säljare.

 

STÅLKONSTRUKTIONER

 

Besiktningar

Verifiering av krav på tillverkning och montage

Utförandekontroll enligt EKS

Granskning av egenkontroller

Granskning av dokumentation                    UTBILDNINGAR

Regelverk stålkonstruktion enligt

EN 1090-2

Svetsdefekter enligt SS-EN ISO 5817

Svetsbeteckningar enligt SS-EN ISO 2553

 

ST Control AB har stor erfarenhet av statuskontroll av stålkonstruktioner bl.a.  med avseende på korrosionsskador

 

 

 

 

 

FROSIO INSPECTOR LEVEL III

JAN GARDEMYR

jan@stcontrol.se

+46706024005

Kontakta oss:

FROSIO INSPECTOR LEVEL III

ANDERS STRANDBERG

anders@stcontrol.se

+46705487009

FROSIO INSPECTOR LEVEL III

BJÖRN STAM

bjorn@stcontrol.se

+46703355488

FROSIO INSPECTOR LEVEL III

Mats Nordin

korrosionsradgivning@outlook.com

+46706375788

Senior Industrial Surveyer

IWS cert no SE-00776

ULF GARDEMYR

ulf@stcontrol.se

+46703970306