FALUN      ÖRNSKÖLDSVIK     STOCKHOLM

ST CONTROL AB

SURFACE TREATMENT CONTROL

Besiktningar, projektledning  löpande kontroll och rådgivning av rostskyddsmålning och ytbehandlingar.


Kvalitetssäkring av ytbehandling

Frosio Inspector Level III

Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner och byggnadsverk

SYSTEMATISK KVALITÉTSKONTROLL

 

Vi arbetar med systematisk kvalitetskontroll enligt standarder: NORSOK M-501, 1090-2,

ISO12944, SSG, AMA m.m.

Vi tar fram kvalitetsdokument enligt ställda krav.

Vi arbetar och rapporterar enligt STR (Surface Treatment Report) som ett dokument för systematisk kvalitetskontroll, applicerbart på de flesta gällande standarder.

 

Dokumentation på engelska eller svenska

 

Vi har uppdaterar ständigt våra testinstrument och har den senaste utrustningen för kontroll av ytbehandling.

YTBEHANDLING

 

 • Besiktningar
 • Provtagning
 • Utvärdering
 • Rådgivning

• Besiktning av objekt inför ytbehandling

• Granskning av handlingar, ritningar och projekt före ytbehandling enligt t.ex. NORSOK, ISO1090-2, SSG

•Projektledning

• Förslag på ytbehandling och lösningar

• Provmålning av rostskyddssystem för t.e.x. provplåtar och likare.

• Utbildning

Vi utför kundanpassade utbildningar i rostskyddsmålning t.e.x. för målare, konstruktörer, inköpare och säljare.

 

STÅLKONSTRUKTIONER

 

 • Besiktningar
 • Verifiering av krav på tillverkning och montage
 • Utförandekontroll enligt EKS
 • Granskning av egenkontroller
 • Granskning av dokumentation                                                             UTBILDNINGAR
 • Regelverk stålkonstruktion enligt SS-EN ISO 1090-2
 • Svetsdefekter enligt SS-EN ISO 5817
 • Svetsbeteckningar enligt SS-EN ISO 2553

 

ST Control AB har stor erfarenhet av statuskontroll av stålkonstruktioner bl.a.  med avseende på korrosionsskador

 

 

 

 

 

Kontakta oss:

FROSIO INSPECTOR LEVEL III

ANDERS STRANDBERG

+46705487009

FROSIO INSPECTOR LEVEL III

JAN GARDEMYR

+46706024005

Senior Industrial Surveyer

IWS cert no SE-00776

ULF GARDEMYR

+46703970306

Copyright @ All Rights Reserved